فرصت های شغلی

کلاسان با محیطی پویا همواره به دنبال هر چه بهتر نمودن خدمات خود به مشتریان است و در این راه از همکاری با افراد با استعداد، توانمند و کوشا بهره می برد. شما هم اگر خود را در زمره این افراد می دانید با ما تماس بگیرید.

اطلاعات تماس

jobs@clasan.com