درباره شرکت

کلاسان نخستین بستری است که با هدف معرفی آموزشگاهها در شهرها و مناطق مختلف امکان بهره وری کاربران را از تازه ترین دوره های آموزشی با حداکثر تخفیف و با کیفیت مورد قبول آنها را فراهم می سازد.رضایت مشتریان از عملکرد موسسات و آموزشگاه ها با رتبه بندی آنها امکان انتخاب بهترین را با توجه به موقعیتهای مکانی و زمانی در اختیار کاربران ما قرار میدهد.همچنین در مواردی که گذراندن موفقیت آمیز دوره آموزشی منجر به اعطای گواهی مربوطه می شود نماد مربوطه در پروفایل کار نمایش داده شده و برای ارسال رزومه کاری به مراکز مختلف با پشتوانه تاییدی از طرف کلاسان امکان دانلود را دارند.خرید آنلاین کوپن های باقیمانده از کلاسهای آموزشی امکان بهره مند شدن کاربران از حداکثر تخفیف را مهیا میسازد.

چشم انداز و ماموریت

هدف ما در کلاسان تبدیل شدن به مرجع کامل کلاسهای آموزشی در سراسر کشور است که امکان بررسی و انتخاب بهترین گزینه های موجود را در اختیار کاربران قرار میدهد ما معتقدیم که استفاده از تجارت الکترونیک و فناوری های نوین در این بستر باید به بهترین شکل صورت گیرد. رضایت مشتریان و استفاده حداکثری از امکانات این بستر همواره از ارزشهای کلاسان می باشد.