سبد خرید شما

پیش فاکتور

نام محصول

قیمت واحد

تعداد

قیمت کل

محصول 1 60,000 تومان 1 60,000 تومان
محصول 2 100,000 تومان 3 300,000 تومان

قیمت کل

360,000 تومان

مبلغ قابل پرداخت

360,000 تومان