0%

آموزشگاه سونار

0 تومان
0 تومان

نارمک

مشخصات دوره

آموزش سازهای ایرانی و جهانی

ساعت کار

آدرس : نارمک، ۴۶ متری شرقی، خیابان مهر جنوبی (رودباری)، نبش کوچه کیانی، شماره ۱۵، طبقه اول

تلفن تماس : 77909079

معرفی

مشخصات

مدیر :

ساعت کار :

آدرس :

تلفن تماس :

وبسایت: