0%

دفتر کارگردانی محمد پیش نماز

0 تومان
0 تومان

مجیدیه جنوبی

مشخصات دوره

این دفتر دارای امکانات ساخت فیلم باکس تدوین و بخش آموزش میباشد . همه هنرجویانی که در این دفتر دوره های آموزشی را گذرانده اند جذب پروژه های این دفتر میشوند.

ساعت کار

آدرس : مجیدیه جنوبی خیابان شهید همایی کوچه پنجم پلاک 3 طبقه سوم

تلفن تماس : 88441863

معرفی

مشخصات

مدیر :

ساعت کار :

آدرس :

تلفن تماس :

وبسایت: